ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳು

ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳು (2015)

ಡಿಜೈರ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ - 22 kmpl
ಡೀಸೆಲ್ - 28.40 kmpl
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್

Maruti Suzuki In News

Current Maruti-Suzuki News from around the globe