ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನದ ಎತ್ತರವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಯ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಹಾಗೂ ಓವರ್‌ವಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಗಮನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೆಕ ಮಂದಿಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಇನ್ನು ಓವರ್‌ವಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರ್‌ಬಸ್ A320 ವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಈ ಎರಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸವುದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನ ಎಂದರೇನು? ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಅವು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್‌ (ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂಚು) ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್‌ ವಿಮಾನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೇಲ್ಮ್ಮೈಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು "ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳು" ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಓವರ್‌ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದಂತಹ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೇವಲ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂಚಿನ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಂಟರ್‌ಪಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಸ್ಲೈಡ್ (ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಸಾಧನ) ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದು.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರೆದ ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು, ನಂತರ ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಸ್ಲೈಡ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಬಹುದು. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಏರ್‌ಪ್ಲೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೀ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಲೈಡ್‌ ಕೂಡಲೇ ಓಪನ್‌ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?

ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲುಗಳಂತೆ, ಅವು ಕೂಡ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಓವರ್‌ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಹಿಂದುಳಿದ ಅಂಚಿನ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತೆರೆದಾಗ, ಗಾಳಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು.

Most Read Articles

Kannada
Read more on ವಿಮಾನ plane
English summary
Here full details about overwing exits on airplanes
Story first published: Tuesday, May 10, 2022, 18:11 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X