ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವೀನಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಿಂದ ಟೋಕಿಯೊಗೆ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 11ರಿಂದ 13 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ವರ್ಜಿನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲ್ಎಲ್‌ಸಿಯ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶರಾ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಅವರು ವೀನಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಶರಾ ಡೌಗ್ಲಾಸ್'ರವರ ಅಜ್ಜಿಯ 95ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ವೀನಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 9,000 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವೀನಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 14,484 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಈ ವೇಗವು ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 12 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1,234 ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ವೀನಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 15 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶರಾ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನದ ಆಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 14000 ಕಿ.ಮೀಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನ

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ವಿಮಾನಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದರೆ ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Venus Aerospace Corporation to develop Hypersonic flight. Read in Kannada.
Story first published: Tuesday, June 15, 2021, 18:23 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X