ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ 16.58%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 12,39,084 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 10,33,585 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 0.03%ನಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 10,33,241 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3,10,851 ಯುನಿಟ್‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2,34,279 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿ, 24.63%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರಿನ 2,43,604 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3.83%ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೀರೋ ಎಚ್‌ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕುಗಳಿವೆ.

ಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 18 ವ್ಯತ್ಯಾಸ %
1 ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 2,34,279 3,10,851 -24.63
2 ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ 2,12,839 2,47,116 -13.87
3 ಹೀರೋ ಹೆಚ್‍ಎಫ್ ಡೀಲಕ್ಸ್ 1,60,684 1,83,716 -12.54
4 ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ ಶೈನ್ 87,434 1,08,790 -19.63
5 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 70,562 70,051 0.73
6 ಹೀರೊ ಗ್ಲಾಮರ್ 60,706 74,097 -18.07
7 ಟಿವಿ‍ಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ 57,849 79,223 -26.98
8 ಟಿವಿ‍ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸೂಪರ್ ಲೂನಾ 55,812 70,883 -21.26
9 ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 48,646 48,436 0.43
10 ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 44,774 45,921 -2.50
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಮಾರಾಟದ ಕುಸಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 13.87% ಹಾಗೂ 12.54%ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕಿನ 2,47,116 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2,12,839 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕಾರ 18.97%ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1,78,907 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಎಚ್‌ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟವು 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,83,716 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 1,60,684 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ 5.27%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1,69,632 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ ಶೈನ್‌ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 19.63%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,08,790 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 87,434 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 7.53%ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 94,559 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಿನ ಮಾರಾಟವು 0.73%ನಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 70,562 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 70,051 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು 12.96% ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 62,469 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

MOST READ: ಜೆ‍‍ಸಿ‍‍ಬಿ ಯಂತ್ರವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಏಕಿರುತ್ತೆ?

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬೈಕ್, 18.07%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 74,097 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 60,762 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ 14.69%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 71,160 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

MOST READ: ಹಳೆಯದಾದಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕುಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಏಳು ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸೂಪರ್ ಲೂನಾಗಳಿವೆ. ಟಿವಿ‍ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವ ಬೈಕುಗಳೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಟಿ‍‍ವಿ‍ಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವಾಗಿದೆ.

MOST READ: ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ: ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಗಲು ದರೋಡೆ

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜೂಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟರಿನ 57,849 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 79,223 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 26.98%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 0.20%ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 57,731 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಸೂಪರ್ ಲೂನಾ ಮಾರಾಟವು 21.26%ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 55,812 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 70,883 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 51,192 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು 9.02%ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾರಾಟವೂ 0.43%ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 48,436 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 48,646 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 5.54%ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 51,498 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿವು

ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಮಾರಾಟವು 2.5%ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 45,921 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿದ್ದ ಮಾರಾಟವು 44,774 ಯುನಿಟ್‍‍ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು 14.70%ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 52,489 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Two wheeler sales Aug 2019 – Honda Activa beats Hero Splendor - Read in kannada
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more