Tap to Read ➤

ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ

ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Arunteja P
ಬಜಾಜ್ ಡೊಮಿನಾರ್
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 1,215 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 1,413 ಘಟಕಗಳು
• ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿಕೆ: -14.01 ಶೇಕಡಾ
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 2,762 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 364 ಘಟಕಗಳು
• ಶೇ 658.79 ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 3,928 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 2,751 ಘಟಕಗಳು
• ಶೇ 42.78 ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬಜಾಜ್ ಸಿಟಿ 110X
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 24,094 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 26,578 ಘಟಕಗಳು
• ಶೇ -9.35 ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿಕೆ
ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 24,094 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 26,578 ಘಟಕಗಳು
• ಶೇ -9.35 ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿಕೆ
ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ
• ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಮಾರಾಟ: 99,987 ಘಟಕಗಳು
• ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಮಾರಾಟ: 56,615 ಘಟಕಗಳು
• ಶೇ 76.61 ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ