Tap to Read ➤

ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳಿವು!

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Arunteja P
ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 700 ಮಿ.ಮೀ
ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 700 ಮಿ.ಮೀ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 600 ಮಿ.ಮೀ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎನ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 500 ಮಿ.ಮೀ
ಫೋರ್ಸ್ ಗೂರ್ಖಾ
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 550 ಮಿ.ಮೀ
ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ-ಕ್ರಾಸ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 500 ಮಿ.ಮೀ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
• ವಾಟರ್ ವಾಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 600 ಮಿ.ಮೀ