ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ನೆದರ್‍‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯು ಗುಜರಾತ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆದು, ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 110 ಜನರು ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರುಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್‍‍ಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಪಾಲ್-ವಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಕಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಕಾರು ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ 30ರಿಂದ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋಕೈರೊ ಇವುಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 170ರಿಂದ 180 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋ 95, ಯುರೋ 98 ಹಾಗೂ ಇ10 ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‍‍ಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರೆ 1,300 ಕಿ.ಮೀಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ 400ರಿಂದ 500 ಕಿ.ಮೀಗಳವರೆಗೆ ಹಾರಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರುಗಳು 3,500 ಮೀಟರ್‍‍ಗಳವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲು 180 ಮೀಟರ್‍‍ಗಳ ರನ್‍‍ವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 30 ಮೀಟರ್‍‍ನ ರನ್‍‍ವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಹಾರಾಡುವ ಕಾರುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮಡುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಈ ಕಾರು 4 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 1.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

ಈ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಸೆಗ್‍‍ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಡವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Important details about Pal V flying car. Read in Kannada.
Story first published: Thursday, March 12, 2020, 17:42 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more