ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಸಹತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳು ಏಕಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ದೀಪಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ದೀಪಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

MOSTREAD: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಟಯರ್‌ಗಳಿರಲು ಕಾರಣಗಳಿವು

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ದೀಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ವಿಮಾನದ ಎಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾನದ ಬಲ ಭಾಗದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ಟೇಲ್ ಬಳಿ ಬಣ್ಣದ ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

MOSTREAD: ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಟೊಯೊಟಾ ಡೀಲರ್

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹಸಿರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಇತರ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಗಳ ಬದಲು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

MOSTREAD: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಂತರ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು.

MOSTREAD: 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚರಿಸಿದ ಟೊಯೊಟಾ ಇನೋವಾ ಕಾರು

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಮಾನಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇತರ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

MOSTREAD: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ

ವಿಮಾನಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು

ಬೇರೆ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಮಾನವು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.ಪೈಲಟ್ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವಿಮಾನವು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್'ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Interesting facts about lights at airplane wings. Read in Kannada.
Story first published: Thursday, February 4, 2021, 12:41 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X