ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

Written By:

ಸುಗಮ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಗುರುತು ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಆದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಿದಂ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.

ಇಂತಹ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?

ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಗುರುತು ಫಲಕಗಳು ಸಹ ಇವೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲ ಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಮೋಜು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಡಾಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್!

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಾಕರಣ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಯಣಿಸಲಿ?

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಬಿ ಕೇರ್‌ಫುಲ್

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಹ್ಯಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವೇ ಸರಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ವೇಗ ಮಿತಿ 12 ವರೆ - ಈ ವರೆ ಏಕೆ ಓರೆ?

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ರಸ್ತೆ ?

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ನೊ ನೇಮ್ ಲೇನ್

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಅಕ್ಷರ ತಂದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟು- ಗೊ ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋರ್ನ್ ಏರಿಯಾ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಎಚ್ಚರ ಈ ಗುರುತು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳಿವೆ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಮುಂದಕ್ಕೆ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತ?

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಕೆಂಪು ಬದಲು ನೀಲಿ ಹಲಗೆ ಬಳಕೆ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಏನೋ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು

ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್

Story first published: Friday, June 13, 2014, 5:02 [IST]

Latest Photos

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2018

ತಕ್ಷಣದ ಆಟೊ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ- Kannada DriveSpark

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more