ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒಟ್ಟು 45,640 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ (Y-o-Y) ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 54,643 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 19.72 (9,003 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು 22,526 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದು ಕೇವಲ 18,285 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 27,380 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 21.5 (4,854 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು)ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22,168 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 22 (3,982)ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೇವಲ 18,186 ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಇನ್ನು ಕಾರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕೇವಲ 99 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 358 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 262 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 27,380 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 23.5 (5,212 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು)ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ 223 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಚ್ 2021ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ನ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಟವು ಶೇಕಡಾ 60.5 ರಷ್ಟು (135 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಮತ್ತು 3-ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 26.4 ರಷ್ಟು (4264 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒಟ್ಟು 20,411 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೇವಲ 16,147 ಯುನಿಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

2021ರ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವು ಮಾರ್ಚ್ 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ17 ರಷ್ಟು (3,469 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 23,880 ಯೂನಿಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು 17,402 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 14,104 ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 23.3 (3,298 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ತಿಂಗಳು 19,387 ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು 11.4 ಶೇಕಡಾ (1,985 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು)ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,043 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು 3,009 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ 47% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾ 34.36 (1,034 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 4,043 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾದ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 35 ದಿಂದ 2,703 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೇವಲ 2,005 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ರಫ್ತುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 16.9 (457 ಘಟಕಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 3,160 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ25 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರಾಟವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಾರಾಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ಮಾರಾಟವಾದ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Mahindra and mahindra registers 65 per cent growth in april
Story first published: Monday, May 2, 2022, 18:13 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X