India
YouTube

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 17.10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2022 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 6.38 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,41,302 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,91,464 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ 49,838 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು (ಶೇ. 17.10) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ 10 ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಣ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

1) ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ - 1,42,850 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮಾರುತಿಯ ಮಾರಾಟವು ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 1,33,732 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 6.82 (9,118 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು)ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟವು ಜೂನ್‌ನ 1,22,685 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 16.44 (20,165 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

2) ಹುಂಡೈ - 50,500 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾರು ತಯಾರಕರು 50,500 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು 2,458 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು (ಶೇ 5.12) ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 48,042 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಜೂನ್ 2022 ರ 49,001 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ3.06 ರಷ್ಟು (ಅಥವಾ 1,499 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

3) ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ - 47,505 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ದೇಶೀಯ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 30,185 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ57.38 ರಷ್ಟು (17,320 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜೂನ್ 2022 ರ 45,197 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 5.11 ರಷ್ಟು (2,308 ಘಟಕಗಳು) ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

4) ಮಹೀಂದ್ರ - 28,053 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28,053 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 33.29 ರಷ್ಟು (7,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒಟ್ಟು 26,880 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 4.36 ರಷ್ಟು (1,173 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

5) ಕಿಯಾ - 22,022 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಕಿಯಾ ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 22,022 ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2021 ರ 15,016 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 46.66 ರಷ್ಟು (7,006 ಘಟಕಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.33 (2,002 ಘಟಕಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

6) ಟೊಯೋಟಾ - 9,693 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೊಯೊಟಾ ಜುಲೈ 22 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,693 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 13,105 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ 6,558 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟು (ಪ್ರತಿ ವೆಂಟ್‌ಗೆ 50.27) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ 16,512 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೆ 19.26 ರಷ್ಟು (3,181 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

7) ರೆನಾಲ್ಟ್ - 7,128 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2021 ರ 9,787 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 27.17 (2,659 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು)ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 9,317 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2,189 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 23.49 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

8) ಹೋಂಡಾ - 6,784 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ 6,784 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋಂಡಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 6,055 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 12.04 ಶೇಕಡಾ (729 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

9) ಸ್ಕೋಡಾ - 4,447 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಜೆಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸ್ಕೋಡಾ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4,447 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3,080 ಸ್ಕೋಡಾ ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 2021 ರ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 44.38 ರಷ್ಟು (1,367 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ನ 6,023 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 26.17ರಷ್ಟು (1,576 ಘಟಕಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

10) MG- 4,013 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು

ಚೀನಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ MG ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 4,013 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. MG ಯ ಜುಲೈ 2022 ರ 4,225 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 5.02 (212 ಘಟಕಗಳು)ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2022 ರ 4,503 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 10.88 ರಷ್ಟು (490 ಘಟಕಗಳು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಜುಲೈ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು

ಡ್ರೈವ್‌ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಜುಲೈ 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್, MG ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Maruti Cars Dominate This Time Again July Top 10 Car Brands
Story first published: Thursday, August 4, 2022, 17:08 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X