ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 29.3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೂ ದಾಖಲೆಯ 3,36,229 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 1,40,337 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 1,08,991 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ28.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 1,48,380 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ5.4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ0.2 ರಿಂದ ಶೇ41.7 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ನಂತರ ಹ್ಯುಂಡೈ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 48,001 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 37,021 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ29.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 49,700 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ3.4 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 45,220 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 33,926 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ33.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 47,655 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ5.1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 32,226 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 20,034 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ60.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 34,262 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ5.9 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಕಿಯಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 23,323 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 16,331 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ 42.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 25,857 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ9.8 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಇದರ ನಂತರ ಟೊಯೊಟಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13,143 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 12,440 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ5.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 15,378 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ14.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಹೋಂಡಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9,543 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 8,108 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ17.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 8,714 ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ9.5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7,778 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 8,910 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ12.7 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 7,623 ಘಟಕಗಳಗಿಂತ ಶೇ2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

MG ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 4,376 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ 2,863 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ52.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 3,808 ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ14.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಫೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3510 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3,077 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ14.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 4,103 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ14.5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಸ್ಕೋಡಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3,389 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 3,065 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ10.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 3,543 ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ 4.3 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 3,061 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಟ್ರನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,195 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನ 3,913 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿದೆ ಶೇ 21.8 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ...ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೀಪ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ 1,136 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 2.60 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3.36 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
October car sales details domestic brands overtake foreign companies
Story first published: Friday, November 4, 2022, 10:52 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X