ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-10 ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written By:

ಸೂಪರ್ ಬೈಕುಗಳ ತಯಾರಕ ದೈತ್ಯ ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಇನೇರೀಟಲ್ ಮಾಪನ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಐಕಾನಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕವಾಸಕಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ದುಬಾರಿ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಇನೇರೀಟಲ್ ಮಾಪನ ಇರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸಿ ತನ್ನಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಬೈಕ್ ಸೀಮಿತ ಆವೃತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೇವಲ 500 ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-10ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೈಕ್ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೊಲೊಗ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ 2016 ಇಂಟರ್ ಮೊಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ದೈತ್ಯ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕವಾಸಕಿ ಅತಿ ನೂತನ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕವಾಸಕಿ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವ 998ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 113.5 ಏನ್ಎಂ ತಿರುಗುಬಲದಲ್ಲಿ 200 ರಷ್ಟು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಕವಾಸಕಿ 'ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್' ಬೈಕ್: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕವಾಸಕಿ ಝೆಡ್ಎಕ್ಸ್-೧೦ ಆರ್.ಆರ್ ಬೈಕಿನ ವೇಗ ವರ್ಧಿಸುವ ವೇಳೆ ಆಗುವ ತಿಕ್ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ತಳ ಮಟ್ಟದ ಡಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2017 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್-10 ಆರ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

English summary
The Kawasaki ZX-10RR comes equipped with ABS and Bosch inertial measurement unit (IMU) that gauges data across six axes of movement.
Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 12:27 [IST]
Please Wait while comments are loading...

Latest Photos