ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿರರ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಿರರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಕಾರಿನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲಕನಿಗೆ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರುಗಳ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1900 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

1930 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರೇರ್ ವೀವ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದವು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾರುಗಳ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾರು ಚಾಲಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. 1911 ರ ವೇಳೆಗೆ ರೇಸರ್ ರೇ ಹರೌನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಅದುವರೆಗೂ ಸಹ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಮನಿಸಿ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭ

1921 ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಮರ್ ಬರ್ಗರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ COP SPOTTER ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಪೋಲೀಸರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಬಳಸಿದರು. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಾಹನೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಆಧುನಿಕ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್

ಅಂದಿನಿಂದ ಉದ್ಯಮವು ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಐ‌ಆರ್‌ವಿ‌ಎಂಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಾರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಿರರ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ರೇರ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್'ಗಳಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರುಗಳ ರೇರ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ರೇರ್ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಕಾರುಗಳ ಟೇಲ್ ಗೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಜೊತೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಢ ಬಹುದು. ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೇರ್ ವೀವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ರೇರ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೀವ್ ಮಿರರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ..

ಕಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ ಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇರ್ ವೀವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ರೇರ್ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಿರರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿರರ್‌ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Facts behind installing rear view mirrors in cars details
Story first published: Friday, October 29, 2021, 10:05 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X