India
YouTube

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಶೋರೂಮ್‌ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಶೋರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ನಂತರ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಹನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಎಲೈಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್, ಸೆಮಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಸೂಪರ್ ಎಲೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇವು ಕೇವಲ '0001' ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 0002, 0003, 0004 ನಂತಹ ಒಂದೇ ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ 1111, 7777 ಅಥವಾ 0099 ನಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 0100, 0111, 0200 ನಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ ಮಾಲೀಕರು 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ RTO ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಐಪಿ ನಂಬರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹಂತ 1: ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆದ ನಂತರ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ/ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3: ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.

ಹಂತ 4: ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5: ಹರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.

ಹಂತ 6: RTO ನಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
How to get fancy vip number for your car know in steps
Story first published: Tuesday, May 10, 2022, 19:05 [IST]
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X