ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

Written By:

ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೆಳಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಸದ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ತುಷಾರ್ ಗುಹ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೇಟೆಂಟು( ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ) ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್-ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಈಗಾಗಲೇ ತುಷಾರ್ ಗುಹ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಪೇಟೆಂಟ್-ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ದಿದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ತುಷಾರ್ ಗುಹ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದಂದೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತುಷಾರ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ತುಷಾರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲವೇನೆಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಲೇ, ಮುರಿದುಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಎಲ್ಇಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನದ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಇಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವೆನ್ನಿಸುವ ಈ ಪ್ಲೇಟ್, ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ನಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ತುಷಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಇಡಿ 'ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್' ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ...

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿತರ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ವೋಲ್ವೋ ಕಂಪನಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ ?

ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ವೋಲ್ವೊ ಕಂಪನಿ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್90 ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

English summary
Tushar Guha has invented LED Car number plates, that synchronise with the vehicle’s ignition, thus preventing thefts.
Story first published: Monday, February 20, 2017, 15:46 [IST]
Please Wait while comments are loading...

Latest Photos