ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

By Rahul Ts

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಮನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಆದರೇ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಒಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪುಣೆ ನಗರದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ (ಟ್ರಾಫಿಕ್) ಆದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸತ್ಪುಟ್ ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಯಾವ ಒಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಗಂಬೀರವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಇದೀಗ ಪುಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಂಡಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ. 2.55 ಕೋಟಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಇದಲ್ಲದೆ ಪುಣೆ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು 'ನೇಮ್ ದಿ ಶೇಮ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಿತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕೇವಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೆ ಪುಣೆ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಟಾಪ್ 200 ಉಲ್ಲಂಘನಾಕಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೇಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇ-ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮ-ಉಲ್ಲಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿದ ದಂಡವನ್ನು www.punetrafficcop.net ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‍‍ಸಟ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕಗೊಳಿಸಲು, ಅಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘಕನನ್ನು 32 ಬಾರಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 20 ಬಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಒಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಜನವರಿ 1 2018ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 31 2018ರ ವರೆಗು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಸಿದವರ ಡೆಟಾವನ್ನು ಶೇಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,18,560 ಕೇಸುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲಾದ 10,18,560 ಕೇಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 22,54,62,250 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ನೋ-ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಚಾಲನೆ, ಸೀಲ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಹಿತ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನೆಯ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆವಲ ಜೀಬ್ರಾ-ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,74,76,800 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೇ ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಇದಲ್ಲದೆ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವವರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಳಗೆ, ಒಟ್ಟು 92 ಮಂದಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ದಾಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್‍‍ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ 92 ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಣೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ (ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್) ಅಶೋಕ್ ಮೊರೆಲ್ ಅವರು ಈ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪುಣೆ ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕೆ.ವೆಂಕಟಾಚಲಂ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ (ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್) ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇ-ಚಲನ್, ಪುನರಾವರ್ತಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ರೂ.200 ರಿಂದ 1,200 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದ ಹೊಸ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‍‍ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಅಭ್ಯರ್ತಿಯು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫಿಸ್ (ಎಫ್‍ಆರ್‍ಒ) ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಖಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಭ್ಯರ್ತಿಯು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದರಾಗಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯರ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಮೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅನಂತರ ಎಫ್‍ಆರ್‍ಒ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್‍‍ಪೋರ್ಟ್ ಆಫಿಸ್‍‍ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ನಗರದ ಪೋಲೀಸರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಪುಣೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ಪಾರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಉಲ್ಲಂಘನೆದಾರರು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.?

ಚಾಲಕರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು, ಹಲಾವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಇನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹ ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ನಿಯಮ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

Most Read Articles

Kannada
English summary
Pune Traffic Police Collect Fines Summing Around Rs 22.55 Crore In Just Eight Months.
Story first published: Saturday, September 8, 2018, 12:14 [IST]

ತಕ್ಷಣದ ಆಟೊ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ- Kannada DriveSpark

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Drivespark sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Drivespark website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more