ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ಚತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದ್ದವರು ವಿಮಾನಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ರೈಲು, ಬಸ್‌, ಕಾರು, ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-16 ಘಂಟೆಗಳು ಸಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಮಾನವು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಟೇಕ್‌ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ, ಆಸನಗಳ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದೆಂಬ ಮುಂಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಎತ್ತರದ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ವಾಯುಯಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 250-287 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಹಠಾತ್ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮ್‌ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಅಂತೆಯೇ, ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನಿಯಮವು ಕೇಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿವು!

ಆದ್ದರಿಂದ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

Most Read Articles

Kannada
Read more on ವಿಮಾನ plane
English summary
Why airplane seat armrest need to be down during takeoff and landing here is the answer
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X